Miksi lehdellä on konsepti?

blogi syyskuu 30, 2015 Kirjoittaja:

Asiakkaamme ihmettelevät joskus, miksi haluamme konseptoida heille tuottamamme lehdet tarkasti. Konseptoinnilla tarkoitan, että jokaisella osastolla ja juttutyypillä on lehdessä numerosta toiseen samana toistuva paikka, laajuus ja ulkoasuelementit.

Julkaisijasta tuntuu toisinaan, että kaikki haluttu asia ei mahdu tästä syystä lehteen tai ettei  aina voida käyttää sellaista kuvitusta, joka olisi helpoimmin tarjolla. Konseptilähtöinen ajattelu voi tuntua hankalalta, kun jollekin tärkeälle aiheelle ei tunnu löytyvän sopivaa paikkaa tai käsittelytapaa konseptissa määritellyistä vaihtoehdoista.

Kokemuksesta voin sanoa, että nämä ongelmat toistuisivat jokaisen numeron kohdalla moninkertaisina, jos konseptia ei olisi.  Lehti jouduttaisiin rakentamaan ikään kuin tyhjästä aina uudelleen. Työ vaikeutuisi huomattavasti ja lehden laatu kärsisi. Tällaisia mutu-tuntumalta koottuja asiakaslehtiä on  edelleen liian paljon ja tekotapa paljastuu nopealla selaamisella.

Konseptointi takaa, että lehdessä on aina monen mittaisia ja käsittelytavaltaan eri tyyppisiä juttuja, kuten henkilöhaastatteluja, uutisia, kysymys-vastausjuttuja, reportaaseja, kuvapainotteisia ja tekstipainotteisia juttuja ja niin edelleen.  Lehteen tulee vaihtelua, rytmiä ja riittävästi suvantokohtia.

Valmiiksi mietityt taittomallit takaavat, että kuvat saavat ansaitsemansa tilan. Useinhan me kirjoittavat lehdentekijät ajattelemme kovin tekstipainotteisesti. Viestijät organisaatiossa eivät myöskään pääsääntöisesti ole visualisteja taustaltaan. Kun taitava AD on kerran luonut lehdelle visuaalisen ilmeen, konseptin noudattaminen takaa, että se pystyy samana ja lehden persoona pysyy tunnistettavana.

Tuskin paljastan suurta salaisuutta kertomalla, että kaikki markkinoilla olevat aikakauslehdet on konseptoitu kuvaamallani tavalla. Käyttämällä sidosryhmälehtien tekemisessä muun median normaaleja toimintatapoja tuloksena on ”oikea” aikakauslehti, sellainen tuote, jota lukijat ovat tottuneet odottamaan ja josta he jopa ovat valmiita maksamaan.  Sitähän me haluamme, että tekemämme lehdet luetaan. Muuten touhussa ei ole paljoakaan mieltä.

Kirsi Poikolainen

Toimitusjohtaja, Fondamenta Media

Jaa:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
Viidenkympin vaihtoeh… syyskuu 29, 2015 Keva-lehti mediassa syyskuu 30, 2015